سفارش تبلیغ
سئو روز
سئو روز

پایان من

با احتیـــــاط بخـــوانید

با احتیـــــاط بخـــوانید ... . . سطح شعـــر لغزنده ست بسکه شاعر سطر به سطر بارید و نوشت

عبور باید کرد و هم نوردِ افق های دور باید شد و گاه، در رگِ یک حرف، خیمه باید زد...

سیگار بی جان ترین عصیانگریست که مرا به عصیان وامیدارد او به نابودی تن

نشسته است، من به نابودیِ " من " ...

و هر دو به " نابودیِ " هم ..

دلتنگـی، پیچیــده نیســتــــــ

یکــــ دل.. یکـــــ آسمان.. یــکـــــ بغــض ... و آرزوهــای تـَـرکـــــ خـورده !

به همین ســادگـی ... !!!

تمام خود را در تو جا گذاشته ام حالا تو هم "تو"یی هم "من" و من خالی از "من"

من تو را از چنـــگ هیــچ عابری یا از خیــــال شاعری ندزدیـــدم که تاوان آن ایــــن همــــه تنهـــــــــــایی باشد

چیست این آرزوی سردرگم که به پای خیالم میبندم ؟

این روزها مرا تاب نمی آورند، من این روزهای بی حوصله را ...

سکوت ، شهر را فــــــــــــــرا میگیرد دلهـــــــــــــــــــره مرا... وقتی که نوای رفتن ساز میکنی

دِل گیجـــه گـِــرفتــه امــ ؛

در صِفــــر مُطلـــق ذوب میشــومــ وقتـــی ...

بـــِه کفــش هـــایـتــ کِنـــار کفـش هـــایـش فِکــر میکُنــمــ

دکتر نیـــستم اما بـــرایتان 10 دقیقه راه رفتن روی جدول های کنارِ خیابان را تجویز می کنم

تا بـــــدانید تعادل چیزِ مهمی ست اما دیـــــــوانه بودن قـــشنگ تر است!!!+ نوشته شده در دوشنبه 91/2/11ساعت 11:9 صبح توسط سوته دلان نظر

یک مشت خاطره...

چیـزی نمیـخـآهَم جـز . . . یـکــ اتــآقِ تـآریک یـکـ مـوسیقـے بے کَلآم یـکـ فنجـآن قهـوه بـهـ تَلخـی ِ زهـر !

وَ خـوآبـے بـه آرآمـے یـکــ مـَرگ هَمیشـگـے . . . !

 

خلاصه ى دفتر خاطرات امسال من این گونه است: سالى که بى تو،پر از غم و غصه برایم گذشت...

من... این روزها.. صدای ثانیه ثانیه ی فراموش شدنم را میشنوم....!!

نمایش پست ها آدم هـــــــا... فـرامـوش نـــمیکــــنند ... !! ... فــــــــقط ... دیـــگر ســـــــــــــــــــــاکت میشـوند ... هـمین

دلــــَــ م خیلـے گرفتــِ ه ! دلــــَـ م یـہ آرامش ِ واقعــے و یـہ خنــدهـ از تـہ ِ دل می خواد ! آرامشــے کـہ بعدش طوفانـے در کـار نباشه ! خنــده اے کـہ بعدش بغض و گریـہ جاش رو نگیره !

فکرم لی لی میرود .... در قامتی گنگ می ایستد ! تیک تاک.... میکوبد بر تارهای نداشته ی ذهنش موسیقی جیغ.....!

حس آدمی را دارم که تنها لحظه ای پس از پریدن از فراز آسمان خراش،

در نیمه راه بی بازگشتِ سقوط، دچار پشیمانی میشود...!

 

ستــــت را بیـــــــاور .... مردانه و زنانه اش را بی خیـــــــال دســـــت بدهیم به رسم کودکــــــــــی ... قرار اســــــت هــــوای هم را بی اجــــــــازه داشته باشیـــم ...

آرزوهایم هوایی شده اند مدام بر باد می روند

هـــــــر کـــــــس جــــــای مـــــــــن بـــــــود می بریـــــــــد اما مــــــــــن

هنـــــــوز می دوزمــــــــــ چشـــــــــم به امیــــــــــــــــــــــ ـــــــــدت ... !

 http://pesarakerahgozar.persiangig.com/MAH1.jpg

تصمیم دارم کوزه ایی بخرم و عاشقانه هایم را بر در آن کوزه بگذارم ظاهرا موقع خوردن آب است

مــن . . رو بـه تــو . . در بـه درِ جــاده هایــَ م !!!

اتفاق نبودآنچه افتاد؛ من بودم! سقوط آزادی داشتم، از چشمانت...

دلم یک غریبه می خواهد بیاید بنشیند فقط سکوت کند ... من هـی حرف بزنم و بزنم و بزنم

تا کمی کم شود این همه بار ...بعد بلند شود و برود ... نه نصیحتی نه ... ! انگار نه انگار...

بـــه شـــوق ِ دیــــدارت .. چـــه آب و جـــارویی راه انـــداخــتــه انـــد ! چــشـــمـــهـــا و مــــژه هــــایـــم ...

در زیر سکوت تو گنجی است خاموش و مغرور همچون میراث یک دهکده 

دور گنجی پنهان در خطر هجوم غارتگران گنجی که من دیده ام و خود را به ندیدن می زنم

این روزها احساس بـچـه ای رو دارم که رفـتـه تـو کــوچــه تــا بـازی کـنــه ولـی کــسـی بـازیــش نـمـیــده...

آیـــنــه یـــِ بـغــلـتــــ راسـتـــــ میــــ گــویـــد ... از آنـــ ــچــ ه دیـــدهــ میـــ شـویـــ ، دور تـــــــــــریـــــــــ!!!+ نوشته شده در یکشنبه 90/12/28ساعت 10:23 صبح توسط سوته دلان نظر

::