سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پایان من

بوق ممتد

به همین سادگی،
به سادگی بارانی که می بارد

و سیگاری که خاطره های زیادی را با خودش دود می کند،

به سادگی این که بنشینی توی تاکسی ...

سرت را به شیشه تکیه دهی

و رو به راننده بگویی جایی برای رفتن نداری،

شوقی برای رسیدن نداری،

فکری توی سرت نیست

و کسی نیست که ساعتش را به وقت رسیدنت

تنظیم کرده باشد ..

به همین سادگی می توانی در ذهن

خودت مرده باشی ..+ نوشته شده در چهارشنبه 92/2/18ساعت 9:57 عصر توسط سوته دلان نظر