سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پایان من

رخوتی مزمن

باید باور کنیم

تنهایی

تلخترین بلای بودن نیست،

چیزهای بدتری هم هست،

روزهای خستهای

که در خلوت خانه پیر میشوی...

و سالهایی

که ثانیه به ثانیه از سر گذشته است.

تازه

تازه پی میبریم

که تنهایی

تلخترین بلای بودن نیست،

چیزهای بدتری هم هست:

دیر آمدن!

دیر آمدن!

از: چارلز بوکفسکی

http://upload7.ir/images/51322877985416174147.jpg+ نوشته شده در دوشنبه 92/2/30ساعت 1:37 عصر توسط سوته دلان نظر